Temaguide:

Samarbeidspartnere:

Altomreiser.no - Norges største reiseguide

Norsk solidaritetsflyskatt fra 2007

Regjeringen med utviklingsminister Erik Solheim (SV) i spissen, vil innføre en ny flyavgift neste år. Pengene skal gå til å bekjempe fattigdom internasjonalt.

– Vi kommer til å innføre en flyavgift i statsbudsjettet for 2007, bekrefter Erik Solheim til NTB. Foreløpig er det for tidlig å si hvor stor avgiften skal være eller hvordan den skal fungere. Men pengene skal gå til FNs program for fattigdomsbekjempelse.

Frankrike er første land ut til å innføre en slik solidaritetsflyskatt; allerede fra 1. juli i år må alle franskmenn betale en ekstra avgift hver gang de skal ut å fly. Frankrike regner med at den nye flyskatten vil bety om lag 1,6 milliarder kroner mer i bistand i året. Disse pengene skal gå til innkjøp av medisiner og til å hjelpe fattige i utviklingsland som lider av AIDS, tuberkulose og malaria.

Den norske reiselivsbransjen er imidlertid skeptisk til den nye flyskatten.

– Dette er et prosjekt som bransjen stiller seg tvilende til. Vi er selvfølgelig positive til formålet, men måten dette gjøres på synes vi er gal. Det er bedre at hele nasjonen bidrar med støtte, enn at kun de som velger å fly må betale, sier reisebransjedirektør i Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon Rolf Forsdahl til forbruker.no.

Annonsere på Backpacker.no
Annonsere på Backpacker.no