Temaguide:

Samarbeidspartnere:

Altomreiser.no - Norges største reiseguide

Hjelp meg kjære ambassade!

Når kan du regne med at den norske ambassaden stiller opp for deg?

I brosjyren "Bistand til nordmenn ved reiser i utlandet", utgitt av Utenriksdepartementet (UD), heter det at det inngår i en utenriksstasjons oppgaver å hjelpe nødstilte nordmenn i utlandet. Men: Det avhenger av omstendighetene i hvert enkelt tilfelle når, og i hvilken form, bistanden skal ytes. Du kan med andre ord ikke forvente at ambassaden eller konsulatet automatisk er villig til å hjelpe deg når du føler desperat behov for assistanse.

Norge har omkring 100 fagstasjoner, det vil si ambassader og generalkonsulater med norsk bemanning. Det er disse stasjonene som har størst mulighet til å hjelpe deg dersom du er i knipe. Norges ca 400 honorære konsulater er normalt bemannet av privatpersoner som ivaretar Norges interesser uten betaling. Muligheten til å hjelpe turister er således mindre. Sjekk pekeren til høyre for oversikt over ambassader og konsulater.

Dette kan du få hjelp til:

• Utstedelse av pass og forlengelse av passets gyldighet. Tap av pass må du straks melde til det lokale politiet. Alle ambassader og noen konsulater kan utstede pass. Nye maskinlesbare pass må imidlertid sendes fra Norge og leveringstiden er 4-8 uker. Haster det, kan du få håndskrevet pass med kort gyldighetstid.

• Kontakte familie og venner for å be dem om å bistå deg med penger og billetter. Mister du billetter eller reisedokumenter må du kontakte reisebyrå eller flyselskap. Ambassaden eller konsulatet kan eventuelt hjelpe deg hvis det oppstår språklige hindringer.

• Gi råd for overføring av penger fra Norge. Normalt vil du måtte overføre penger via bank, post e.l., men dersom dette skaper uforholdsmessig store problemer, kan beløpet formidles via UD. Gebyret er da på 10 prosent.

• Gi veiledning om legetjenester, sykehus o.l. Blir du rammet av sykdom eller ulykke når du er på reise, kan det være aktuelt å anmode om assistanse fra en utenriksstasjon. Først bør du imidlertid søke hjelp hos forsikringsselskapet eller turoperatøren, ifølge UD. Norske myndigheter dekker ikke utgifter under sykehusopphold i utlandet, men i EØS-land og i Sveits har du rett til å få dekket øyeblikkelig hjelp på lik linje med landets borgere dersom du har det nye europeiske helsetrygdekortet. Syketransport hjem dekkes ikke i disse landene. Uansett reisemål er altså reiseforsikring helt nødvendig dersom du må på sykehus og ikke vil sitte igjen med regningen selv.

• Bistå pårørende ved dødsfall i utlandet. Også i forhold til et eventuelt dødsfall er det viktig å ha reiseforsikring.

• Ved arrestasjon i utlandet kan utenriksstasjonene formidle kontakt i fengselet. Blir du puttet i fengsel, vil en representant for den nærmeste norske utenriksstasjonen normalt komme på besøk. Du får først og fremst hjelp til å skaffe kompetent juridisk bistand. Ambassaden eller konsulatet kan også formidle kontakt til pårørende, formidle kontakt ved besøk i fengselet og hjelpe til med praktiske gjøremål som den arresterte er avskåret fra å ta seg av.

• I helt spesielle tilfeller utstede nødlidenhetslån for hjemreise. Står du fullstendig på bar bakke, uten venner, familie, arbeidsgiver eller andre som kan hjelpe deg - kan utenriksstasjonene bistå med et såkalt nødlidenhetslån. Dette er penger du får låne til hjemreise ved første anledning. Pengene kan ikke brukes til fortsatt opphold i utlandet. Du må være fast bosatt i Norge og ha løpende inntekt for å kunne få nødlidenhetslån. Hvis du ikke betaler tilbake lånet ved hjemkomst, blir det innkrevd av skattemyndighetene gjenom trekk i lønn, trygd e.l.

Dette kan du ikke få hjelp til:

• Innblanding i rettergang. Det er altså ikke slik at norske myndigheter kan gripe inn i rettssystemet i andre land og "redde" deg dersom du sitter fast for noe kriminelt.

• Betale privat engasjert forsvarer. Blir du arrestert får du normalt en offentlig oppnevnt og bekostet forsvarer.

• Skaffe husvære, arbeid eller arbeidstillatelse.

• Betale regninger for hotell, lege, sykehus, juridisk bistand eller andre utgifter.

• Yte lån til privat forbruk.

• Overføring/utbetaling av sosialstønad.

• Oversette attester o.l. fra norsk.

• Assistere i kjøpsrettslige saker.

For mer informasjon om sikkerhet, trygghet og velferd på reisen, kontakt trygdekontoret, reisebyråer, turoperatører, forsikringsselskaper, kredittkortselskaper, bilorganisasjoner eller andre lands ambassader og turistkontorer i Norge.

Kilde: "Bistand til nordmenn ved reiser i utlandet", utgitt av Utenriksdepartementet. UDs nettsider, norske ambassaders nettsider.
Andre artikler som er relevant for denne saken
Relaterte artikler:
Er det trygt å reise dit?

Fuglevirus, terrorbomber, geriljakriger, økonomisk sammenbrudd. Av og til synes det livsfarlig å bevege seg utenfor landets grenser. Heldigvis er det noen som kan gi deg pålitelige reiseråd.

Husk trygdekort i EØS-land

Et nytt europeisk helsetrygdekort erstatter det gamle E111-skjemaet. Kortet bestiller du på Internett, men vær tidlig ute.

Det krever litt innsats å holde styr på deg selv og tingene dine når du er på tur. Sunn fornuft og disse enkle tipsene reduserer risikoen for tyveri, ran og trafikkulykker - og gjør deg litt mindre sårbar dersom det verste skulle skje.

Andre nettsteder som er relevant for denne saken
Relaterte pekere:
Annonsere på Backpacker.no
Annonsere på Backpacker.no