Temaguide:

Samarbeidspartnere:

Altomreiser.no - Norges største reiseguide

Rettigheter & ansvar

Backpacker.no og/eller A&T Holding er ikke ansvarlig for innhold på tredjeparts nettsteder som vi referer til.

Vårt ansvar

Backpacker.no og/eller A&T Holding er ikke ansvarlige for innhold på tredjeparts nettsteder som vi peker til eller innhold på sider som disse peker til. Dersom noen av de nettstedene som vi peker til eller referer til opererer utenfor Norsk lov vær vennlig å bruk kontakt-skjemaet for å gjøre oss oppmerksom på tilfellet.

© Kopirettigheter

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale direkte med A&T Holding er enhver kopiering, lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov.

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Personvern

Dette nettstedet samler ikke inn personlig informasjon eller informasjon som kan identifisere deg som person eller som gjør at du som person kan bli kontaktet.

Siden vi ikke samler inn personlig informasjon på dette nettstedet unntatt epostadresse som nevnt over så gir vi ikke ut noe personlig informasjon til tredje part eller bruker personlig informasjon til noe annet formål.


Annonsere på Backpacker.no
Annonsere på Backpacker.no